Houserules

Bij het maken van een afspraak gaat u automatisch akkoord met de volgende algemene voorwaarden;

 

 • Bij Blicious wordt er een minimale leeftijd van 16 jaar gehanteerd voor het plaatsen van kunstnagels. Dames jonger dan 18 worden alleen geholpen met een schriftelijke goedkeuring van de ouders/verzorgers.

 

 • Er wordt enkel op afspraak gewerkt.

 

 • In verband met no-shows en last-minute afzeggers vraag ik u een aanbetaling van 50% van de geplande behandeling te voldoen. Pas wanneer de aanbetaling is voldaan is de afspraak definitief. U zult dan een bevestigingsmail ontvangen en dan verwacht ik u op de afgesproken datum en tijd in de salon. Geen aanbetaling voldaan, betekent dus (nog) geen afspraak. Het restant van het volledige bedrag dient na de behandeling, vóór vertrek, in de salon voldaan te worden. 

 

 • Heeft u een afspraak ingepland, maar kunt u onverhoopt toch niet? Geef dit dan aub zo snel mogelijk door.
  Annuleert u vóór 48 uur voor de afspraak dan zal u uw aanbetaling terug ontvangen (min aftrek van de gemaakte transactiekosten). Mocht u de afspraak in dit geval willen verzetten dan blijft de reeds betaalde aanbetaling staan voor uw nieuwe afspraak.
  Wanneer u binnen 48 uur voor de afspraak annuleert dan komt de terugbetaling van de aanbetaling te vervallen.
  Annuleert u op de dag van de afspraak? I.v.m de reserveerde tijd die dan niet meer opgevuld kan worden, zal het volledige bedrag van de geplande behandeling alsnog in rekening worden gebracht. Uitzonderingen daargelaten.
  Wilt u in de laatste twee gevallen toch uw afspraak verzetten? Dan dient er opnieuw een aanbetaling gedaan te worden. 

 

 • Wees alstublieft op tijd voor uw afspraak. Bent u meer dan 15 minuten te laat dan zal de afspraak helaas komen te vervallen en dient er een nieuwe afspraak gemaakt te worden. I.v.m de gereserveerde tijd zal het volledige bedrag van de geplande behandeling alsnog in rekening worden gebracht. Dit geldt ook voor het niet komen opdagen op uw afspraak.

 

 • Blicious geeft 7 dagen garantie op uw behandeling. Deze garantie bestaat uit het kosteloos repareren van de nagel(s). In geen enkel geval zal er een teruggave van geld plaatsvinden. De garantie vervalt als:

- De klant de nagels bijt,pulkt of trekt.
- De nagels door derden zijn behandeld. 
- De klant met chemische middelen in contact is geweest. 
- De klant de nagel(s) heeft gestoten.  
- De klant het zorgadvies niet heeft opgevolgd.

 

 • Betalingen worden bij voorkeur per betaalverzoek gedaan. Wilt u contant betalen? Zorg dat u dan gepast betaald want er is geen wisselgeld beschikbaar. Restant betalingen dienen te allen tijde in de salon gedaan te worden voordat de klant vertrekt.

 

 • Bij een eerste behandeling dienen de nagels vrij te zijn van kunstproduct. Er zullen namelijk geen bijwerkingen op het werk van collega’s gedaan worden. Indien de nagels bij een eerste behandeling niet vrij zijn van kunstproduct zullen er kosten in rekening gebracht worden voor het verwijderen van het kunstproduct.

 

 • Tijdens de behandeling is het niet toegestaan te eten of te roken. Ook zijn huisdieren niet toegestaan in de salon.

 

 • In de salon wordt met chemische stoffen gewerkt. Om die reden zijn er geen kinderen toegestaan in de salon. Vanwege de beperkte ruimte vraag ik u om aub alleen naar uw afspraak te komen en geen andere personen mee te nemen.

 

 • Om praktische redenen en om hechtingsproblemen te voorkomen, verzoek ik u tijdens de behandeling geen gebruik te maken van uw telefoon, tenzij in noodgevallen.

 

 • Wanneer u akkoord gaat met het maken van foto's van uw nagels geeft u ook automatisch akkoord voor het gebruik van deze foto's op de website en/of social media platforms van Blicious. Uiteraard zal Blicious er zorg voor dragen dat uw gezicht niet zichtbaar is op de foto's. Mocht dit wel het geval zijn zal er altijd toestemming gevraagd worden voor het openbaar maken van deze foto's.

 

 • Ik zal er alles aan doen om u goede kwaliteit, diensten en producten te leveren, maar het kan een keer voorkomen dat u niet tevreden bent of een klacht hebt. In dat geval stel ik het zeer op prijs dat u contact met mij opneemt, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

 

 • De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Je persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door Blicious en worden niet verstrekt aan derden.

 

 • Blicious is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van de door de klant verstrekte informatie of onvolledige informatie over bijvoorbeeld ziekten, medicijngebruik, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding.